BMI Archive

BMI เป็นการคำนวณหาค่า ดัชนีมวลกาย ที่ใช้วัดค่าความสมดุล ของร่างกาย ซึ่งจะใช้เพียง น้ำหนัก มีหน่วยเป็น กิโลกรัม และส่วนสูง มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเท่านั้น ในการคำนวณ สามารถใช้วัดค่าความอ้วน หรือผอมของคุณได้ดี มาเช็คสุขภาพของคุณกัน