การคำนวณหาค่า (BMI)

ระบบการวัด

ส่วนสูง (Cms)

น้ำหนัก (Kgs)

ดัชนีมวลกาย (BMI)

ช่วง BMI ปกติ

การคำนวณขึ้นอยู่กับคำแนะนำของ WHO

***************************************************************************************

ค่าBMI kg/m2 น้อยกว่า 18.50 = น้ำหนักน้อย / ผอม
ค่าBMI kg/m2 ตั้งแต่ 18.50 – 22.90 = ปกติ (สุขภาพดี)
ค่าBMI kg/m2 ตั้งแต่ 23 – 24.90 = อวบ โรคอ้วนระดับ 1
ค่าBMI kg/m2 ตั้งแต่ 25 – 29.90 = อ้วน || โรคอ้วนระดับ 2
ค่าBMI kg/m2 ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป = อ้วนมาก || โรคอ้วนระดับ 3